سرود وقت جدایی | عبدالله جاسمی

۲۰ خرداد ۱۳۹۷
6200 بازدید
بدون نظر

سرود وقت جدایی | عبدالله جاسمی

محمد تقی پور

سرود وقت جدایی | عبدالله جاسمی


سرود : وقت جدایی زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : عبدالله جاسمی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید وقت جدایی 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 ماهِ روزه، رمضان، ماهِ دعایی شده است پر زند زود روَد، زود هوایی شده است 📿📿📿📿 گریه […]...


ادامه مطلب
موضوع :