سرود رمضان ماه خدا | احمد سپاهی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
3966 بازدید
بدون نظر

سرود رمضان ماه خدا | احمد سپاهی

محمد سپاهی نور

سرود رمضان ماه خدا | احمد سپاهی


سرود : رمضان ماه خدا زبان : فارسی و عربی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : احمد سپاهی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید رمضان 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 رمضان،رمضان،رمضان ماه خدا رمضان،رمضان،موسم ذکر و دعا 📿📿📿📿 ای نور خدا، ماه صفا ،بر قلب […]...


ادامه مطلب
موضوع :