سرود مسلماناں اے رمضانِ | محمد یوسف و اعظم سام آی

۱۶ خرداد ۱۳۹۷
8124 بازدید
بدون نظر

سرود مسلماناں اے رمضانِ | محمد یوسف و اعظم سام آی

بشیرداد

سرود مسلماناں اے رمضانِ | محمد یوسف و اعظم سام آی


سرود : مسلماناں اے رمضانِ (با دف ) زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : محمد یوسف و اعظم سام آی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید مسلماناں اے رمضانِ 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 مسلماناں اے رمضانه مبارک بات مبارک پدا آتکه […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود محبوبِ تو خداءِ | محمد یوسف و اعظم سام آی

۱۶ خرداد ۱۳۹۷
6953 بازدید
بدون نظر

سرود محبوبِ تو خداءِ | محمد یوسف و اعظم سام آی

بشیرداد

سرود محبوبِ تو خداءِ | محمد یوسف و اعظم سام آی


سرود : محبوبِ تو خداءِ (با دف ) زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۷   منشد : محمد یوسف و اعظم سام آی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید محبوبِ تو خداءِ 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 محبوبِ تو خداءِ پر تو من نعت بنداں […]...


ادامه مطلب
موضوع :