سرود سید المرسلین | عمران ، مظفرحسین و محمدعباس

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
15441 بازدید
بدون نظر

سرود سید المرسلین | عمران ، مظفرحسین و محمدعباس

شاهد بلوچزهی

سرود سید المرسلین | عمران ، مظفرحسین و محمدعباس


سرود : سید المرسلین زبان : عربی ، بلوچی و فارسی سال انتشار : ۲۰۱۹ نام آلبوم  : یاد   منشدین : عمران جدگال ، مطفرحسین و محمدعباس – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید سید المرسلین 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 مَولاى صَلِّى وَ سَلِّم دائِماً […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف

۰۵ بهمن ۱۳۹۷
14658 بازدید
بدون نظر

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف

دهانی

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف


سرود : خدای رسول زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹ نام آلبوم  : یاد   منشد : مطفرحسین – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید خدای رسول 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 په تو بوت نازل اے سی جزء قرآن مزن دوست داری ترا مهربان 📿📿📿📿 […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود کاروان (بلوچی) | مظفر حسین

۲۸ مرداد ۱۳۹۷
29266 بازدید
بدون نظر

سرود کاروان (بلوچی) | مظفر حسین

استاد نور احمد ملنگ

سرود کاروان (بلوچی) | مظفر حسین


سرود : کاروان زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۸ نام آلبوم  : کاروان   منشد : مطفرحسین – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید کاروان 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 کاروان جنران انت پہ رسول دیدارا یا خدا مکن بی بهر تو وتی گنهکارا 📿📿📿📿 بر […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود گلزار مدینه | محمد عباس و مظفرحسین

۰۱ مرداد ۱۳۹۷
9366 بازدید
بدون نظر

سرود گلزار مدینه | محمد عباس و مظفرحسین

شاهد بلوچزهی

سرود گلزار مدینه | محمد عباس و مظفرحسین


سرود : گلزار مدینه زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : محمد عباس و مطفرحسین – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید گلزار مدینه 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁  به دلم آمده یارب غم دیدار مدینه به دو چشمم تو بیفشان رخ دلدار مدینه […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود الوداع رمضان بلوچی | مظفر حسین و محمد یوسف

۲۲ خرداد ۱۳۹۷
11990 بازدید
بدون نظر

سرود الوداع رمضان بلوچی | مظفر حسین و محمد یوسف

بشیرداد

سرود الوداع رمضان بلوچی | مظفر حسین و محمد یوسف


سرود : الوداع رمضان زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : مظفرحسین و محمد یوسف – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید الوداع رمضان 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 رتکاں رحمت خداءِ تئی خاطرا الوداع الوداع ماه رمضان ترا 📿📿📿📿 کٹ همایاں کُت ءَ […]...


ادامه مطلب
موضوع :