سرود با ذکر و فکر | محمد مصطفی زاده

۰۷ بهمن ۱۳۹۷
14183 بازدید
بدون نظر

سرود با ذکر و فکر | محمد مصطفی زاده

معراج کیانی

سرود با ذکر و فکر | محمد مصطفی زاده


سرود : با ذکر و فکر زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : محمد مصطفی زاده – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید با ذکر و فکر 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 بزودی … 📿📿📿📿 📝 شاعر: معراج کیانی —————————...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود شب زیبای قدر | محمد مصطفی زاده

۲۲ خرداد ۱۳۹۷
7888 بازدید
بدون نظر

سرود شب زیبای قدر | محمد مصطفی زاده

خانم آیه کوردی

سرود شب زیبای قدر | محمد مصطفی زاده


سرود : شب زیبای قدر زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : محمد مصطفی زاده – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید شب زیبای قدر 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 اشکم چکد هر شب خدا بر من ببخش رحمت خدا 📿📿📿📿 پروانه ی دلم […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود الصبح بدا | محمد مصطفی زاده

۲۲ خرداد ۱۳۹۷
21732 بازدید
بدون نظر

سرود الصبح بدا | محمد مصطفی زاده

البوصيری

سرود الصبح بدا | محمد مصطفی زاده


سرود : الصبح بدا زبان : عربی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : محمد مصطفی زاده – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید الصبح بدا 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 الصُبْح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته 📿📿📿📿 کنز الکرم عذب الکلم هادی الأمم لشریعته […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود ندای قبر | محمد مصطفی زاده

۲۴ تیر ۱۳۹۶
19331 بازدید
بدون نظر

سرود ندای قبر | محمد مصطفی زاده

خانم آیه کوردی

سرود ندای قبر | محمد مصطفی زاده


سرود : ندای قبر زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۷   منشد : محمد مصطفی زاده – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید ندای قبر 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 اگر از من خبر داری چه اسباب سفر داری 📿📿📿📿 منم تاریک ویرانه که جایت هست […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود شبای توبه | محمد مصطفی زاده

۱۴ تیر ۱۳۹۶
7912 بازدید
بدون نظر

سرود شبای توبه | محمد مصطفی زاده

محمد مصطفی زاده

سرود شبای توبه | محمد مصطفی زاده


سرود : شبای توبه زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۷   منشد : محمد مصطفی زاده کاری از گروه سرود محب الرسول ارومیه – – – – – – – – – – – – – – – – – ̵...


ادامه مطلب
موضوع :