سرود آخر ز دنیا می روی | محمد سپاهی نور

۰۴ فروردین ۱۳۹۸
6701 بازدید
بدون نظر

سرود آخر ز دنیا می روی | محمد سپاهی نور

نامعلوم

سرود آخر ز دنیا می روی | محمد سپاهی نور


سرود : آخر ز دنیا می روی زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : محمد سپاهی نور – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید رحمت العالمین 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 ای آدمی ای بی خبر آخر زدنیا می روی هر چند داری سیم […]...


ادامه مطلب
موضوع :