سرود بلوچی پاکین دیار | محمد یوسف

29 اکتبر 2019
9886 بازدید
بدون نظر

سرود بلوچی پاکین دیار | محمد یوسف

بشیرداد


سرود : پاکین دیار زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : محمد یوسف – – – – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود بلوچی پدا آتکا رمضان | محمد یوسف

07 می 2019
15278 بازدید
بدون نظر

سرود بلوچی پدا آتکا رمضان | محمد یوسف

بشیرداد

سرود بلوچی پدا آتکا رمضان | محمد یوسف


سرود : پدا آتکا رمضان زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : محمد یوسف – – – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود بلوچی کربان | محمد یوسف

02 فوریه 2019
26831 بازدید
بدون نظر

سرود بلوچی کربان | محمد یوسف

محمد یوسف

سرود کربان (بلوچی) | محمد یوسف


سرود : کربان زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : محمد یوسف – – – – – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف

25 ژانویه 2019
18495 بازدید
بدون نظر

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف

دهانی

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف


سرود : خدای رسول زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹ نام آلبوم  : یاد   منشد : مطفرحسین – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود مدینا (بلوچی) | محمد یوسف

11 آگوست 2018
30208 بازدید
بدون نظر

سرود مدینا (بلوچی) | محمد یوسف

بشیرداد

سرود مدینا (بلوچی) | محمد یوسف


سرود : مدینا زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : محمد یوسف – – – – – […]


ادامه مطلب
موضوع :