سرود بلوچی پدا آتکا رمضان | محمد یوسف

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
7478 بازدید
بدون نظر

سرود بلوچی پدا آتکا رمضان | محمد یوسف

بشیرداد

سرود بلوچی پدا آتکا رمضان | محمد یوسف


سرود : پدا آتکا رمضان زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : محمد یوسف – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید پدا آتکا رمضان 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 پدا آتکءَ مئے مهمانءِ رمضانءِ رمضانءِ مسلمانان شُمے شانءِ رمضانءِ رمضانءِ 📿📿📿📿 بزانے روچگِ ماهءِ […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود بلوچی کربان | محمد یوسف

۱۳ بهمن ۱۳۹۷
19120 بازدید
بدون نظر

سرود بلوچی کربان | محمد یوسف

محمد یوسف

سرود کربان (بلوچی) | محمد یوسف


سرود : کربان زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : محمد یوسف – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید خدای رسول 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 کربان بباں کربان من په محمد جان کربان کربان کربان من بباں 📿📿📿📿 نام تھی محمد تو مئے […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف

۰۵ بهمن ۱۳۹۷
14656 بازدید
بدون نظر

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف

دهانی

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف


سرود : خدای رسول زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹ نام آلبوم  : یاد   منشد : مطفرحسین – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید خدای رسول 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 په تو بوت نازل اے سی جزء قرآن مزن دوست داری ترا مهربان 📿📿📿📿 […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود مدینا (بلوچی) | محمد یوسف

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
27870 بازدید
بدون نظر

سرود مدینا (بلوچی) | محمد یوسف

بشیرداد

سرود مدینا (بلوچی) | محمد یوسف


سرود : مدینا زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : محمد یوسف – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید مدینا 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 دلءَ مئے دپا مئے زبانءَ مدینه که مئے فکرءُ سوچءُ گمانءَ مدینه 📿📿📿📿 من انچو هُدوکان دیار ءِ نبی […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود الوداع رمضان بلوچی | مظفر حسین و محمد یوسف

۲۲ خرداد ۱۳۹۷
11989 بازدید
بدون نظر

سرود الوداع رمضان بلوچی | مظفر حسین و محمد یوسف

بشیرداد

سرود الوداع رمضان بلوچی | مظفر حسین و محمد یوسف


سرود : الوداع رمضان زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : مظفرحسین و محمد یوسف – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید الوداع رمضان 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 رتکاں رحمت خداءِ تئی خاطرا الوداع الوداع ماه رمضان ترا 📿📿📿📿 کٹ همایاں کُت ءَ […]...


ادامه مطلب
موضوع :