سرود بلوچی پدا آتکا رمضان | محمد یوسف

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
12309 بازدید
بدون نظر

سرود بلوچی پدا آتکا رمضان | محمد یوسف

بشیرداد

سرود بلوچی پدا آتکا رمضان | محمد یوسف


سرود : پدا آتکا رمضان زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : محمد یوسف – – – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود بلوچی کربان | محمد یوسف

۱۳ بهمن ۱۳۹۷
23889 بازدید
بدون نظر

سرود بلوچی کربان | محمد یوسف

محمد یوسف

سرود کربان (بلوچی) | محمد یوسف


سرود : کربان زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : محمد یوسف – – – – – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف

۰۵ بهمن ۱۳۹۷
16858 بازدید
بدون نظر

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف

دهانی

سرود خدای رسول (بلوچی) | مظفر حسین و محمد یوسف


سرود : خدای رسول زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۹ نام آلبوم  : یاد   منشد : مطفرحسین – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود مدینا (بلوچی) | محمد یوسف

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
29280 بازدید
بدون نظر

سرود مدینا (بلوچی) | محمد یوسف

بشیرداد

سرود مدینا (بلوچی) | محمد یوسف


سرود : مدینا زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : محمد یوسف – – – – – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود الوداع رمضان بلوچی | مظفر حسین و محمد یوسف

۲۲ خرداد ۱۳۹۷
13893 بازدید
بدون نظر

سرود الوداع رمضان بلوچی | مظفر حسین و محمد یوسف

بشیرداد

سرود الوداع رمضان بلوچی | مظفر حسین و محمد یوسف


سرود : الوداع رمضان زبان : بلوچی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : مظفرحسین و محمد یوسف – – […]


ادامه مطلب
موضوع :