سرود مادر من | ناجی سهمویی

۲۵ بهمن ۱۳۹۶
37102 بازدید
بدون نظر

سرود مادر من | ناجی سهمویی

خانم مریم پاسالاری

سرود مادر من | ناجی سهمویی


سرود : مادر من زبان : فارسی و عربی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : ناجی سهمویی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید مادر من 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 مادر من ، ای انیس جان من نور خوبی ها ، مه تابان من 📿📿📿📿 […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود مصطفی | ناجی سهمویی

۰۳ مرداد ۱۳۹۶
27797 بازدید
بدون نظر

سرود مصطفی | ناجی سهمویی

ناز باران تیموری

سرود مصطفی | ناجی سهمویی


سرود : مصطفی زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۷   منشد : ناجی سهمویی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید مصطفی 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 در جهان پیچید نام مصطفی جلوه حق روی بام مصطفی 📿📿📿📿 اشرف خلق هست از روح خدا وصف ایشان […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود یا رب | ناجی سهمویی

۰۲ مرداد ۱۳۹۶
31273 بازدید
بدون نظر

سرود یا رب | ناجی سهمویی

سرود یا رب | ناجی سهمویی


سرود : یا رب زبان : عربی سال انتشار : ۲۰۱۷   منشد : ناجی سهمویی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید یا رب 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 یا رب نظره منک إلیّ تبعث الإیمان فیّا تمنح القرب فؤادًا عاش فی البعد شقیا 📿📿📿📿 ربِ […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود حبیب روحی | ناجی سهمویی

۱۵ تیر ۱۳۹۶
13292 بازدید
بدون نظر

سرود حبیب روحی | ناجی سهمویی

سرود حبیب روحی | ناجی سهمویی


سرود : حبیب روحی زبان : عربی سال انتشار : ۲۰۱۷   منشد : ناجی سهمویی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید حبیب روحی 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 لاح بدر للایمان فی سماوات الرحمن و جلا لیل الادیان طاها للانس و الجان و اتی وحی […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود ماه تسکین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

۱۱ تیر ۱۳۹۶
32007 بازدید
بدون نظر

سرود ماه تسکین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود ماه تسکین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی


سرود : ماه تسکین زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۶   منشد : ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید ماه تسکین 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 با طلوع و عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان 📿📿📿📿 ماه […]...


ادامه مطلب
موضوع :