سرود وداع رمضان | سلمان ندر

۲۳ خرداد ۱۳۹۷
7656 بازدید
بدون نظر

سرود وداع رمضان | سلمان ندر

سرود وداع رمضان | سلمان ندر


سرود : وداع رمضان زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : سلمان ندر – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید وداع رمضان 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 داد میزنم با چشم تر ای رمضان آهسته تر 📿📿📿📿 با این شتاب از پیش ما تا […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود محمد نبی | سلمان ندر

۲۳ خرداد ۱۳۹۷
7936 بازدید
بدون نظر

سرود محمد نبی | سلمان ندر

سرود محمد نبی | سلمان ندر


سرود : محمد نبی زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : سلمان ندر – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید محمد نبی 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 محمد محمد محمد نبی رسول عربی از نور زیبایش خورشید خجل گردید 📿📿📿📿 ارض و سماء پر […]...


ادامه مطلب
موضوع :