سرود ای امید از تو | یونس بذمه و سید حسان قتالی

۱۰ مرداد ۱۳۹۷
8203 بازدید
بدون نظر

سرود ای امید از تو | یونس بذمه و سید حسان قتالی

احمد پوزیده

سرود ای امید از تو | یونس بذمه و سید حسان قتالی


سرود : ای امید از تو زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۷   منشد : یونس بذمه و سید حسان قتالی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید ای امید از تو 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 ای امید از تو گل شادی دمید از تو […]...


ادامه مطلب
موضوع :