سرود عهد جدید | شمس الدین سرودی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
3241 بازدید
بدون نظر

سرود عهد جدید | شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود عهد جدید | شمس الدین سرودی


سرود : عهد جدید زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : شمس الدین سرودی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید عهد جدید 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 بعد از فراغ و انتظار شد بار دیگر آشکار ماه وصال یار و یار مهمان قلب […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود ماه تسکین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

۱۱ تیر ۱۳۹۶
29799 بازدید
بدون نظر

سرود ماه تسکین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود ماه تسکین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی


سرود : ماه تسکین زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۶   منشد : ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید ماه تسکین 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 با طلوع و عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان 📿📿📿📿 ماه […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود حسنین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

۱۰ تیر ۱۳۹۶
19953 بازدید
بدون نظر

سرود حسنین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود حسنین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی


سرود : حسنین زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۶   منشد : ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید حسنین 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 شاه جوانان بهشت نور دو دیده نور ای ابا محمد ای حسن ای سید والا […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود وحدت | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

۲۹ خرداد ۱۳۹۶
21065 بازدید
بدون نظر

سرود وحدت | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود وحدت | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی


سرود : وحدت زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۵   منشد : ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید وحدت 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 مسلمان تا به کی ساز جدایی به دور از حبل قرآن و خدایی 📿📿📿📿 اسیر […]...


ادامه مطلب
موضوع :

سرود جبران تقصیر | شمس الدین سرودی

۱۷ خرداد ۱۳۹۶
19121 بازدید
بدون نظر

سرود جبران تقصیر | شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود جبران تقصیر | شمس الدین سرودی


سرود : جبران تقصیر زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۷   منشد : شمس الدین سرودی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید جبران تقصیر  🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 سلام ای فرصت جبران تقصیر سلام ای موسم اسلام و تغییر 📿📿📿📿 رسیدی از رها رهن […]...


ادامه مطلب
موضوع :