سرود عهد جدید | شمس الدین سرودی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
13270 بازدید
بدون نظر

سرود عهد جدید | شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود عهد جدید | شمس الدین سرودی


سرود : عهد جدید زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۸   منشد : شمس الدین سرودی – – – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود ماه تسکین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

۱۱ تیر ۱۳۹۶
36335 بازدید
بدون نظر

سرود ماه تسکین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود ماه تسکین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی


سرود : ماه تسکین زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۶   منشد : ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود حسنین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

۱۰ تیر ۱۳۹۶
25534 بازدید
بدون نظر

سرود حسنین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود حسنین | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی


سرود : حسنین زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۶   منشد : ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود وحدت | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

۲۹ خرداد ۱۳۹۶
26532 بازدید
بدون نظر

سرود وحدت | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود وحدت | ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی


سرود : وحدت زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۵   منشد : ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی – […]


ادامه مطلب
موضوع :

سرود جبران تقصیر | شمس الدین سرودی

۱۷ خرداد ۱۳۹۶
24611 بازدید
بدون نظر

سرود جبران تقصیر | شمس الدین سرودی

عمر کمالی

سرود جبران تقصیر | شمس الدین سرودی


سرود : جبران تقصیر زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۷   منشد : شمس الدین سرودی – – – […]


ادامه مطلب
موضوع :