سرود ناله ی مظلوم | زکریا خویی

۲۲ فروردین ۱۳۹۸
6088 بازدید
بدون نظر

سرود ناله ی مظلوم | زکریا خویی

نامعلوم

سرود ناله ی مظلوم | زکریا خویی


سرود : ناله ی مظلوم زبان : فارسی سال انتشار : ۲۰۱۹   منشد : زکریا خویی – – – – – – – – – – – – – – – – – متن نشید ناله ی مظلوم 🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁 ز هر سو ناله ی مظلوم به گوش است صدای مسلمـــــین اکنون خموش است 📿📿📿📿 […]...


ادامه مطلب
موضوع :