اگر از من خبر داری | آیه کوردی

268 views

اگر از من خبر داری
چه اسباب سفر داری
📿📿📿📿
منم تاریک ویرانه
که جایت هست در این خانه
📿📿📿📿
نباشد بالشی بر سر
هزاران سنگ که زیر سنگ
📿📿📿📿
نکیرت گوید و منکر
خدایت کیست و پیغمبر
📿📿📿📿
بدان زیر زمین مرده
و مال را وارثان خورده
📿📿📿📿
رهایی میکنی دنیا
به گورت میروی تنها
📿📿📿📿
برای این چنین روزی
پشیمانی خوری سوزی
📿📿📿📿
اگر خواهی نجات یابی
رضای او بکن کاری
📿📿📿📿
📝 شاعر : خانم آیه کوردی

آیا این متن سرود به شما کمک کرد؟
دانلود سرود جدید
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام
دانلود جدیدترین نسخه اپلیکیشن سرود ورژن 1.۳ نسخه آندرویددانلود کنید
+ +