در جهان پیچید نام مصطفی | ناز باران تیموری

718 views

در جهان پیچید نام مصطفی
جلوه حق روی بام مصطفی
📿📿📿📿
اشرف خلق هست از روح خدا
وصف ایشان از ملائک ها جدا
📿📿📿📿
ای که مثل عطر گل پیچیده ای
در زمین چون نور ماه تابیده ای
📿📿📿📿
ماه از دیدار او حیران شده
ذکر گلها نام احمد جان شده
📿📿📿📿
مسلمین با عشق ایشان زنده اند
از دعای مصطفی پاینده اند
📿📿📿📿
گشت مکه همچو ماهی در حلول
از شعاع نور تابان رسول
📿📿📿📿
آتش کسری چنین خاموش شد
از جمال مصطفی مدهوش شد
📿📿📿📿
دعوت احمد جهان را جمع زند
دولت طاغوت را بر هم زند
📿📿📿📿
ای که با نامت جهان آرام گشت
ظلمت طاغوتیان بی نام گشت
📿📿📿📿
مومنان هر دم صدایت میزنند
تیر را بر قلب دشمن می نهند
📿📿📿📿
📝 شاعر : ناز باران تیموری

آیا این متن سرود به شما کمک کرد؟
دانلود سرود جدید
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام
دانلود جدیدترین نسخه اپلیکیشن سرود ورژن 1.۳ نسخه آندرویددانلود کنید
+ +