مسلمان تا به کی ساز جدایی | عمر کمالی

754 views

مسلمان تا به کی ساز جدایی
به دور از حبل قرآن و خدایی
📿📿📿📿
اسیر دست شیطان گشته دستت
چنین تا کی تو پابند هوایی
📿📿📿📿
مسلمانان ز یک آیین و کیشند
چرا پس جور و عقد و بی وفایی
📿📿📿📿
مگر دین و کتاب و قبله یک نیست
چرا پس اختلاف و خود گرایی
📿📿📿📿
محمد هم رسول عالمین است
چنین بس تابع شیطان چرایی
📿📿📿📿
میان ما خلاف افکنده دشمن
ندارد دست یک دستی صدایی
📿📿📿📿
تلف شد عمر در غفلت برادر
نمی خواهی به سوی حق بیایی
📿📿📿📿
ندارد جز به وحدت هیچ قومی
ز دست دشمنش راه رهایی
📿📿📿📿
ز هر نسل و نژاد و رنگ و شهری
عرب یا قوم فارس و آریایی
📿📿📿📿
بیا سوی کلام پاک یزدان
که دعوت می دهد بر یک صدایی
📿📿📿📿
بیا تا باز گردد مسلمین را
شکوه و عزّت و فرمانروایی
📿📿📿📿
بیا تا مسجد الاقصی نماند
اسیر جور و ظلم و بینوایی
📿📿📿📿
بیا تو در دیار پاک افغان
ز جنگ و خون نماند رد پایی
📿📿📿📿
بیا تو زندگی از سر بگیریم
به راه و رسم ناب مصطفایی
📿📿📿📿
📝 شاعر : عمر کمالی

آیا این متن سرود به شما کمک کرد؟
دانلود سرود جدید
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام
دانلود جدیدترین نسخه اپلیکیشن سرود ورژن 1.۳ نسخه آندرویددانلود کنید
+ +