سرود بلوچی کرونا با صدای کفایت الله کیفی

56
سرود بلوچی کرونا با صدای کفایت الله کیفی

سرودی درباره ویروس کرونا

با صدای کفایت الله کیفی

زبان بلوچی

سال انتشار اثر  ۲۰۲۰

لینک کوتاه

متن سرود

الله تو رحم کا مولا تو رحم کا
ما را کسی نیست مولا تو رحم کا
📿📿📿📿
پریشان انت مهلوک بدے تو سهارا
بے رکین کروناء الله تو ما را
📿📿📿📿
نزاناں من والله اے چونیں عذابے
بے گندے بلاهیں حساب و کتابیں
📿📿📿📿
هداوند گوشدار مے زردے توارا
بے رکین کروناء الله تو ما را
📿📿📿📿
کرونا عذابے اگا تو بزانے
نمازا بزورے قرآن ء بوانے
📿📿📿📿
مدت کنتیں الله دمانا شمارا
بے رکین کروناء الله تو ما
📿📿📿📿
قیامت ء پیسر ودی بوتگ قیامت
کاراں نیاهاں اے درمان و نیامت
📿📿📿📿
میں چم سکاں بس الله ترارا
بے رکین کروناء الله تو ما را
📿📿📿📿
الله ء گرانیں عذاباں بوترسے
اراب کاریاں چہ مسلمان بوترسے
📿📿📿📿
بے پهریزیت الله منا او شمارا
بے رکین کروناء الله تو ما را
📿📿📿📿
نشانی دراهین قیامتے نو همیشاں
مسلمان و کافر دراهین پریشان
📿📿📿📿
همک دیما مان شانتگ آسیں لیوارا
بے رکین کروناء الله تو ما را
📿📿📿📿
خدا آخری امتی ء بے پهریز
خدا اپزل ء زندگی ء بے پهریز
📿📿📿📿
نوں گستا کناں چہ گناهاں وتارا
بے رکین کروناء الله تو ما را
📿📿📿📿

پخش آنلاین سرود

کد این سرود برای سایت و وبلاگ خودتون

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

دانلود جدیدترین نسخه اپلیکیشن سرود ورژن 2.14.2 نسخه آندرویددانلود کنید
+ +