الله ببر منارا آ سبزگنبدا را | مظفرحسین

1,228 views

Article sections

  الله ببر منارا آ سبزگنبدا را
  دل سرد و روح شاداب گنداں محمدا را
  📿📿📿📿
  زلفاں تهی بچاراں دیما تهی بننداں
  یارب بده تو توفیق نبیا وتی بگنداں
  📿📿📿📿
  آ ملک ءُ آ دیاراءَ آ سرزمین ءِ یارا
  نزدیک سبز گنبد الله ببر منا را
  📿📿📿📿
  یادی هیں مارا آ روچ تهی شفقت و محبت
  مردم په تهی خلافا اوشتاتگاں په هر وقت
  📿📿📿📿
  طائف په تو گواهیں یا مصطفی محمد
  تهی زجر و تهی دعایاں ای منی حبیب محمد
  📿📿📿📿
  کوهے تها تهی اشک و تهی گریوگانی آواز
  ابوبکر جانا نہلی که مدام همیں تهی همراز
  📿📿📿📿
  تهی اهل بیت مهر و تهی چهار یارے راها
  صد جان و تن فداییں ای رسول مدام تهی راها
  📿📿📿📿
  هیں آرزویں مہی بی که بگندیں تهی رخسارا
  یارب رسان تو مارا آ سبز گنبدا را
  📿📿📿📿
  📝 شاعر : مظفرحسین

  دانلود سرود جدید
  کانال تلگرام صفحه اینستاگرام