با طلوع و عطر ماه رمضان | عمر کمالی

1,239 views

Article sections

  با طلوع و عطر ماه رمضان
  شکر کن شکر خدای مهربان
  📿📿📿📿
  ماه تسکین دل هست ماه صیام
  گر ز دل باشد تراویح و قیام
  📿📿📿📿
  ماه مهمانیست مهمان خدا
  شده ای دعوت به مهمانی بیا
  📿📿📿📿
  بنشین بر سفره ی ان خدا
  نوش جان گن از مناجات و دعا
  📿📿📿📿
  روزه درمان هست بر هر جسم و جان
  میشود با روزه جسمت پرتوان
  📿📿📿📿
  هم شود با روزه صبر تو زیاد
  چون بیاری مستمندان را به یاد
  📿📿📿📿
  روزه داری حکم شرع و سنت هست
  جزو رکن دین برای امت هست
  📿📿📿📿
  یازده ماه غرق بودید در گناه
  فرصت هست یک ماه تا برگردی به راه
  📿📿📿📿
  📝 شاعر : عمر کمالی

  دانلود سرود جدید
  کانال تلگرام صفحه اینستاگرام