در جهان پیچید نام مصطفی | ناز باران تیموری

1,185 views

Article sections

  در جهان پیچید نام مصطفی
  جلوه حق روی بام مصطفی
  📿📿📿📿
  اشرف خلق هست از روح خدا
  وصف ایشان از ملائک ها جدا
  📿📿📿📿
  ای که مثل عطر گل پیچیده ای
  در زمین چون نور ماه تابیده ای
  📿📿📿📿
  ماه از دیدار او حیران شده
  ذکر گلها نام احمد جان شده
  📿📿📿📿
  مسلمین با عشق ایشان زنده اند
  از دعای مصطفی پاینده اند
  📿📿📿📿
  گشت مکه همچو ماهی در حلول
  از شعاع نور تابان رسول
  📿📿📿📿
  آتش کسری چنین خاموش شد
  از جمال مصطفی مدهوش شد
  📿📿📿📿
  دعوت احمد جهان را جمع زند
  دولت طاغوت را بر هم زند
  📿📿📿📿
  ای که با نامت جهان آرام گشت
  ظلمت طاغوتیان بی نام گشت
  📿📿📿📿
  مومنان هر دم صدایت میزنند
  تیر را بر قلب دشمن می نهند
  📿📿📿📿
  📝 شاعر : ناز باران تیموری

  دانلود سرود جدید
  کانال تلگرام صفحه اینستاگرام