سلام ای فرصت جبران تقصیر | عمر کمالی

366 views

Article sections

  سلام ای فرصت جبران تقصیر
  سلام ای موسم اسلام و تغییر
  📿📿📿📿
  رسیدی از رها رهن خداوند
  ز عرش کبریایی شد سرازیر
  📿📿📿📿
  بیا با جرم و تقصیر فراوان
  بیا با کوله باری پر ز عصیان
  📿📿📿📿
  بیا درهای رحمت باز باز هست
  در این ماه نزول وحی و قرآن
  📿📿📿📿
  بیا با اشک چشمان ناله ی دل
  بیا اینجا سر مقصود و منزل
  📿📿📿📿
  بیا مشتاق دیدار تو هستم
  ولی تو از من مشتاق غافل
  📿📿📿📿
  ز هر سو نغمه ی الله اکبر
  شود در گوش جان و دل مکرر
  📿📿📿📿
  که بازآ بنده ی گم کرده ما را
  بسوی خانه ام یک بار دیگر
  📿📿📿📿
  📝 شاعر : عمر کمالی

  دانلود سرود جدید
  کانال تلگرام صفحه اینستاگرام