مسلماناں اے رمضانه مبارک بات مبارک | بشیرداد

336 views

Article sections

  مسلماناں اے رمضانه مبارک بات مبارک
  پدا آتکه مئے مهمانه مبارک بات مبارک
  📿📿📿📿
  خداءِ مهربانی بو پدا آتک زندگانی بو
  خداءِ شکرءُ احسانه مبارک بات مبارک
  📿📿📿📿
  ترابی ءُ سهور دپ بوج اے نیکیں کار ءُ نیکیں سوج
  خداءِ حکم ءُ فرمانه مبارک بات مبارک
  📿📿📿📿
  بیا نو روچگاں داراں کنا توبه بدیں کاراں
  ثواب ءُ نیکی آسانه مبارک بات مبارک
  📿📿📿📿
  شپی است لیله القدرے بزانے قیمت ءُ قدرے
  بیا نفل ءُ قرآن وانه مبارک بات مبارک
  📿📿📿📿
  که نیکی یکی هفتاد بیت چوشیں سوب نو کجا داد بیت
  که شیطان حشک ءُ حیرانه مبارک بات مبارک
  📿📿📿📿
  📝شاعر : بشیرداد

  in بشیردادمتن سرود بلوچی Tags: بشیردادرمضان
  دانلود سرود جدید
  کانال تلگرام صفحه اینستاگرام