مسلمان تا به کی ساز جدایی | عمر کمالی

1,494 views

Article sections

  مسلمان تا به کی ساز جدایی
  به دور از حبل قرآن و خدایی
  📿📿📿📿
  اسیر دست شیطان گشته دستت
  چنین تا کی تو پابند هوایی
  📿📿📿📿
  مسلمانان ز یک آیین و کیشند
  چرا پس جور و عقد و بی وفایی
  📿📿📿📿
  مگر دین و کتاب و قبله یک نیست
  چرا پس اختلاف و خود گرایی
  📿📿📿📿
  محمد هم رسول عالمین است
  چنین بس تابع شیطان چرایی
  📿📿📿📿
  میان ما خلاف افکنده دشمن
  ندارد دست یک دستی صدایی
  📿📿📿📿
  تلف شد عمر در غفلت برادر
  نمی خواهی به سوی حق بیایی
  📿📿📿📿
  ندارد جز به وحدت هیچ قومی
  ز دست دشمنش راه رهایی
  📿📿📿📿
  ز هر نسل و نژاد و رنگ و شهری
  عرب یا قوم فارس و آریایی
  📿📿📿📿
  بیا سوی کلام پاک یزدان
  که دعوت می دهد بر یک صدایی
  📿📿📿📿
  بیا تا باز گردد مسلمین را
  شکوه و عزّت و فرمانروایی
  📿📿📿📿
  بیا تا مسجد الاقصی نماند
  اسیر جور و ظلم و بینوایی
  📿📿📿📿
  بیا تو در دیار پاک افغان
  ز جنگ و خون نماند رد پایی
  📿📿📿📿
  بیا تو زندگی از سر بگیریم
  به راه و رسم ناب مصطفایی
  📿📿📿📿
  📝 شاعر : عمر کمالی

  دانلود سرود جدید
  کانال تلگرام صفحه اینستاگرام