نم نم شبهای بی پایان او | ضیاء الرحمن فاروقی

124 views

Article sections

  نم نم شبهای بی پایان او
  گریه ها از دیدگان جان او
  📿📿📿📿
  تا غم و اندوه امت کم شود
  کم نمیشد اشک سر گردان او
  📿📿📿📿
  هر نفس از حق عفافم خواسته
  صبح ها با فکر من برخواسته
  📿📿📿📿
  درد من اندوه دیرینش بود
  شافع عقبی است و از غم کاسته
  📿📿📿📿
  حق نظیرش را نفرموده عیان
  از زمین خسته تا هفت آسمان
  📿📿📿📿
  زیسته در گوشه ی شهری زخاک
  سمت معراجش به فوق کهکشان
  📿📿📿📿
  شیوه انسان مداری را نگین
  او مربی او معلم او امین
  📿📿📿📿
  حق نوشته در کنار نام او
  خیر خلقی رحمت للعالمین
  📿📿📿📿
  قاصدک ها میفرستم سوی او
  تا نسیم صبح آرد بوی او
  📿📿📿📿
  قرن ها دورم من از عصر نبی
  می تپم در اشتیاق روی او
  📿📿📿📿
  لا بلای خلقت ارض و سما
  حق ستاید فر شأن مصطفی
  📿📿📿📿
  می رسد روزی که با هم می شویم
  بار دنیا نیست کل ماجرا
  📿📿📿📿
  او نمیخندد پرستو میدمد
  زندگی را زلف و ابرو می دمد
  📿📿📿📿
  در کویر سینه با یاد رخش
  زمزم و گلهای شب بو میدمد
  📿📿📿📿
  واژه های عشق را معناست او
  زندگی را جلوه ی زیباست او
  📿📿📿📿
  او سپه سالار قوم انبیاء
  امتان را شافع عقباست او
  📿📿📿📿
  📝 شاعر : ضیاء الرحمن فاروقی

  دانلود سرود جدید
  کانال تلگرام صفحه اینستاگرام