یک دستت ای مسلمان هرگز صدا ندارد | محمود کبدانی

1,219 views

Article sections

  یک دستت ای مسلمان هرگز صدا ندارد
  با یک گل ای برادر گلشن صفا ندارد
  📿📿📿📿
  ای مسلمین شما را روزی به دل نوا بود
  اکنون چه شد که دلها دیگر نوا ندارد
  📿📿📿📿
  گشتیم به زیر پای طاغوتیان ظالم
  زیرا که عشق دینی دلهای ما ندارد
  📿📿📿📿
  از دین فقط نشانی نامی بمانده بر جای
  دین خدا مکانی در این سرا ندارد
  📿📿📿📿
  از حمزه ها عمرها وز مصعب و علی ها
  اسلام از آن دلیران دیگر چرا ندارد
  📿📿📿📿
  فریاد خستگان را از بیم و موج بشنو
  کشتی دین شکسته چون ناخدا ندارد
  📿📿📿📿
  از خیمه ها برون آی آتش گرفته صحرا
  زیرا که تاب داغ آلاله ها ندارد
  📿📿📿📿
  تا کی در این لجن زار اندر اتاق دنیا
  اسلام تاب هجر روی شما ندارد
  📿📿📿📿
  فرعون این زمانه از ظلم و جور و طغیان
  بر مسلمین عالم باک و ابا ندارد
  📿📿📿📿
  📝 شاعر : محمود کبدانی

  دانلود سرود جدید
  کانال تلگرام صفحه اینستاگرام