محمد عباس
صفحات مجازی منشد

صفحه اختصاصی محمد عباس

  • 11 تک سرود
  • 3 ویدیو نشید

صفحه اختصاصی منشد جوان اهلسنت محمد عباس حاجی زاده (چابهار)

آثار ثبت شده به عنوان نشید عبارتند از :

محمد رسول الله (مشترک) – سیدالمرسلین (مشترک) – علامه چابهاری – چهار یار – گلزار مدینه (مشترک)

زریت دل منی (زبان بلوچی) – نور ایمان – یا رسول الله – ای کردگار (زبان بلوچی) – رحمت العالمین و نام محمد

دانلود سرود جدید
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام