محمد عباس

11
1

صفحه اختصاصی منشد جوان اهلسنت محمد عباس حاجی زاده (چابهار)

صفحه اینستاگرام محمد عباس : https://www.instagram.com/m0hammadabbas

کانال تلگرام محمد عباس : t.me/m_abbasofficial

تماس با محمد عباس : t.me/m_abbasofficial

آثار ثبت شده به عنوان نشید عبارتند از :

محمد رسول الله (مشترک) – سیدالمرسلین (مشترک) – علامه چابهاری – چهار یار – گلزار مدینه (مشترک)

زریت دل منی (زبان بلوچی) – نور ایمان – یا رسول الله – ای کردگار (زبان بلوچی) – رحمت العالمین و نام محمد

آثار جدید :

اثر جدید قصیده برده شریف بزودی منتشر خواهد شد ….

آهنگهای محمد عباس

محمد عباسسرود نام محمد

سرود نام محمد با صدای محمد عباس

محمد عباس و حسن اریشسرود محمد رسول الله صل الله علیه و سلم

سرود محمد رسول الله با صدای محمدعباس و حسن اریش

عمران ، مظفرحسین و محمدعباسسرود سید المرسلین

سرود سید المرسلین | عمران ، مظفرحسین و محمدعباس

محمد عباسسرود علامه چابهاری

سرود علامه چابهاری | محمد عباس

محمدعباسسرود چهار یار

سرود چهار یار | محمد عباس

محمد عباس و مظفرحسینسرود گلزار مدینه

سرود گلزار مدینه با صدای محمد عباس و مظفرحسین

محمد عباسسرود بلوچی زریت دل منی

سرود بلوچی زریت دل منی با صدای محمد عباس

محمد عباسسرود نور ایمان

سرود نور ایمان با صدای محمد عباس

محمد عباسسرود یا رسول الله

سرود یا رسول الله با صدای محمد عباس

محمد عباسسرود بلوچی ای کردگار

سرود بلوچی ای کردگار با صدای محمد عباس

محمد عباسسرود رحمت العالمین

سرود رحمت العالمین با صدای محمد عباس

موزیک ویدیوهای محمد عباس

محمد عباسکلیپ تصویری قصیده برده شریف

کلیپ تصویری قصیده برده شریف با صدای محمد عباس